مرکز توانبخشی توان مهر دکتر مشرقی

فیزیوتراپی، توانبخشی، گفتار درمانی، کار درمانی، مشاوره روانشناسی، جسمی حرکتی، گنبد کاووس، دکتر مشرقی، دکتر فیزیوتراپ در گنبد

ادامه مطلب...

کلینیک فیزیوتراپی دکتر مشرقی واقع در گنبد کاووس، خیابان فردوسی جنوبی، کوچه 4 پلاک 99 آماده ارائه خدمات به همشمریان و هم استانی های عزیز می باشد.