مرکز توانبخشی توان مهر دکتر مشرقی

فیزیوتراپی، توانبخشی، گفتار درمانی، کار درمانی، مشاوره روانشناسی، جسمی حرکتی، گنبد کاووس، دکتر مشرقی، دکتر فیزیوتراپ در گنبد

مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی توان مهر

استان گلستان، گنبد کاووس، خیابان فردوسی جنوبی، کوچه 4 پلاک 99

تلفن: 33221821-33230577 (017)

 

مطلب دکتر مشرقی در آزادشهر

آدرس: خیابان شهید بهشتی، کوچه بهشت 1 ، مجتمع فدک

تلفن: 35727467 - 017

 

نام و نام خانوادگی(*)
Please type your full name.

تلفن تماس(*)
ورودی نامعتبر

ایمیل(*)
Invalid email address.

عنوان(*)
ورودی نامعتبر

متن پیام(*)
ورودی نامعتبر

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
ورودی نامعتبر