مرکز توانبخشی توان مهر دکتر مشرقی

فیزیوتراپی، توانبخشی، گفتار درمانی، کار درمانی، مشاوره روانشناسی، جسمی حرکتی، گنبد کاووس، دکتر مشرقی، دکتر فیزیوتراپ در گنبد

ادامه مطلب...

کاردرمانی Occupational therapy شاخه ای از علوم پزشکی است که هدف آن بازپروری فرد به گونه ای است که بتواند بطور مستقل زندگی کند، مولد باشد و از زندگی خود لذت ببرد. فردی که طرف کاردرمانی است کسی است که به علت بیماری، تصادف یا مسن شدن توانایی های طبیعی را که افراد دیگر دارند نداشته یا آنها را از دست داده است.

ادامه مطلب...

فیزیوتراپی، فراهم کننده خدمات برای مردم و جمعیتها می‌باشد تا حداکثر حرکت و توانایی عمل(Movement and functional ability) را در طول دوران زندگی حفظ نماید ویا توسعه داده و به حال اول بر گرداند. فیزیوتراپی شامل ارایه خدماتی است به حرکت و عملکرد فرد میباشد که توسط فرآیند پیری یا صدمات و بیماریها، مورد تهدید قرار می‌گیرند. حرکت(Movement) کامل و کارامد در قلب چیزی قرار دارد که از آن به عنوان سلامتی نام برده می‌شود.

ادامه مطلب...

مشاوره روانشناسی و بررسی مشکلات روانی فرد و خانواده و حمایت لازم روانی و اجتماعی افراد جهت سازگاری با آسیب خود

مشاوره و مددکاری فردی، خانوادگی و گروهی

ادامه مطلب...

به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که به منظرو گرداندن بخشی از عملکرد از دست رفته و حفظ توانمندی های بالقوه فرد دارای معلولیت های مختلف و به خصوص معلولیت جسمی حرکتی انجام می شود.

هدف از توانبخشی در این مرکز دست یابی به حداکثر بازتوانی ممکن در معلولین جسمی حرکتی با استفاده از پرسنل مجرب و تجهیزات کامل می باشد .