مرکز توانبخشی توان مهر دکتر مشرقی

فیزیوتراپی، توانبخشی، گفتار درمانی، کار درمانی، مشاوره روانشناسی، جسمی حرکتی، گنبد کاووس، دکتر مشرقی، دکتر فیزیوتراپ در گنبد

b_400_400_16777215_00_images_phocagallery_p3.jpg

به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که به منظرو گرداندن بخشی از عملکرد از دست رفته و حفظ توانمندی های بالقوه فرد دارای معلولیت های مختلف و به خصوص معلولیت جسمی حرکتی انجام می شود.

هدف از توانبخشی در این مرکز دست یابی به حداکثر بازتوانی ممکن در معلولین جسمی حرکتی با استفاده از پرسنل مجرب و تجهیزات کامل می باشد .

 
خدمات و مراقبتهای ارائه شده :

•    اقدامات پزشکی ، پرستاری و بهداشتی

•    فیزیوتراپی

•    کار درمانی

•    گفتار درمانی

•    روانشناسی

•    مشاوره تغذیه جهت بهبود وضعیت تغذیه و جسمی  معلولین

•    آموزش فعالیتهای روزمره زندگی ، مهارتهای روزانه زندگی، انتقال و مراقبتهای فردی لازم های خودیاری وهنری معلولین

•    مشاوره ومددکاری فردی ،خانوادگی وگروهی

•    آماده سازی معلولین جسمی حرکتی  و آموزش آنان جهت استفاده ازوسایل کمک توانبخشی از قبیل ویلچیر ، واکر وعصا و...

•    آموزش حرفه ای متناسب با سطح اسیب نظیر آموزش رایانه ،فعالیتهای هنری وغیره ...

•    آموزش در زمینه توانایی تصمیم گیری ، توانایی حل مشکلات ، تفکر خلاق وبرقراری ارتباط موثر ، سازگاری پس از اسیب و فائق امدن بر بحران های روحی و استرس ها

•    آموزش خانواده ف دوستان و مراقبین

خدمات توانبخشی فوق با رعایت نیازهای اختصاصی هر فرد تا رسیدن به حداکثر بازتوانی حسی و حرکتی در عضلات واندامهای درگیر وغیردرگیر ارائه می گردد. جهت نیل به این هدف از مشاوره روانشناسی وبررسی مشکلات روانی فرد وخانواده وحمایت لازم روانی واجتماعی اقراد جهت سازگاری با آسیب خود استفاده میشود . 

 

مرکز توانبخشی توان مهر (دکتر مشرقی) واقع در گنبد کاووس تمامی خدمات توانبخش را به مراجعین ارائه می دهد.

 

استان گلستان، گنبد کاووس، خیابان فردوسی جنوبی، کوچه 4 پلاک 99

تلفن: 33221821-33230577 (017)