مرکز توانبخشی توان مهر دکتر مشرقی

فیزیوتراپی، توانبخشی، گفتار درمانی، کار درمانی، مشاوره روانشناسی، جسمی حرکتی، گنبد کاووس، دکتر مشرقی، دکتر فیزیوتراپ در گنبد

اين بيماري يك بيماري مادر زادي است كه طي آن برخي از مفاصل كودك دچار خشكي مي شود .به اين معني كه مفاصل كودك به راحتي و به اندازه طبيعي تحرك نداشته و برخي از عضلات اطراف اين مفاصل دچار ضعف / لاغري/ سفتي  و يا مي شوند.

سفتي ها در بازوها ، پاها ، فك و ستون فقرات ايجاد مي شود.

در بيشتر موارد در دوران جنيني اين بيماري توسط سونوگرافي تشخيص داده مي شود .

البته بعد از تولد از روشهاي متداول مانند عكس برداري / سونوگرافي مغز و نخاع / سي تي اسكن استخوانها / MRI مغز و عضلات / بيوبسي  پوست / آزمايش ژنتيك / نوار عصب ( NCV) و عضله ( EMG) / البته دقيق ترين روش تشخيص آزمايش  ژنتيك مي باشد . كه در آن موقع آرتوروگريپوزيس  نيز تشخيص داده مي شود .

 

درمان آرتورو گريپوزيس

درمانهاي توانبخشي اين بيماري شامل فيزيوتراپي و كاردرماني جسمي مي باشد كه علاوه بر درمانهاي كلينيكي ،  انجام تمرينات ورزشي در منزل نيز ضروري مي باشد .

 

درمان هاي فيزيوتراپي شامل:

تجويز وسايل كمك توانبخشي نظير اسپيلنت و بريس

گچ گيري مفاصل درگير جهت اصلاح دفورميتي ها

ارزيابي و تجويز لوازم جانبي ديگر

تمرينات درماني

آموزش صحيح راه رفتن

ماساژ درماني

 

درمانهاي كاردرماني شامل:

1- تجويز وسايل كمك توانبخشي نظير اسپيلنت و بريس

2- گچ گيري مفاصل درگير جهت اصلاح دفورميتي ها

3- آموزش فعاليتهاي روزمره زندگي ( ADL)

4- آموزش و تطبيق حركات ريز و ظريف نوشتن

5- کاردرماني جسمی

6- ماساژ درماني

 

جراحي

جراحي هايي كه در اين بيماران استفاده مي شود حول 3 محور منعطف مي باشد :

1.      Osteotany برداشت قسمتي از استخوان جهت تسهيل در حركت مفصل

2.      رها سازي يا طويل كردن تاندونها

3.      Caps sulotany  ": برداشتن كل يا قسمتي از كپسول مفصلي جهت تسهيل حركت در مفصل

 

علاوه بر اينها كودك نيازمند درمانهاي مكمل نظير گفتار درماني مي باشد . البته در برخي موارد gestro tiny  و trach eotony  نيز ديده شده است.