b_400_400_16777215_00_images_phocagallery_tavanmehr.jpg

کلینیک فیزیوتراپی دکتر مشرقی واقع در گنبد کاووس، خیابان فردوسی جنوبی، کوچه 4 پلاک 99 آماده ارائه خدمات به همشمریان و هم استانی های عزیز می باشد.

 

خدمات و مراقبتهای ارائه شده :

•    اقدامات پزشکی ، پرستاری و بهداشتی

•    فیزیوتراپی

•    کار درمانی

•    گفتار درمانی

•    روانشناسی

•    مشاوره تغذیه جهت بهبود وضعیت تغذیه و جسمی  معلولین

•    آموزش فعالیتهای روزمره زندگی ، مهارتهای روزانه زندگی، انتقال و مراقبتهای فردی لازم های خودیاری وهنری معلولین

•    مشاوره ومددکاری فردی ،خانوادگی وگروهی

•    آماده سازی معلولین جسمی حرکتی  و آموزش آنان جهت استفاده ازوسایل کمک توانبخشی از قبیل ویلچیر ، واکر وعصا و...

•    آموزش حرفه ای متناسب با سطح اسیب نظیر آموزش رایانه ،فعالیتهای هنری وغیره ...

•    آموزش در زمینه توانایی تصمیم گیری ، توانایی حل مشکلات ، تفکر خلاق وبرقراری ارتباط موثر ، سازگاری پس از اسیب و فائق امدن بر بحران های روحی و استرس ها

•    آموزش خانواده، دوستان و مراقبین

خدمات توانبخشی فوق با رعایت نیازهای اختصاصی هر فرد تا رسیدن به حداکثر بازتوانی حسی و حرکتی در عضلات واندامهای درگیر وغیردرگیر ارائه می گردد. جهت نیل به این هدف از مشاوره روانشناسی وبررسی مشکلات روانی فرد وخانواده وحمایت لازم روانی واجتماعی اقراد جهت سازگاری با آسیب خود استفاده میشود .  

 

فیزیوتراپی توان مهر دکتر مشرقی توانبخشی گنبد کاووس فیزیوتراپی گنبد کاووس کلینیک فیزیوتراپی فیزیوتراپ گنبد